Przygotowanie dzieci 5-6-letnich przygotowujących się do rozpoczęcia nauki

 1. Bigda G., Grabowska G., Praktyczne przygotowanie do zawodu studentów wychowania przedszkolnego, Słupsk 1989
 2. Bruner J. S., Poza dostarczone informacje, Warszawa 1978, PWN
 3. Dutkiewicz W., Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki, Kielce 2001, Wydawnictwo Stachurski
 4. Filipczuk H., Rodzice i dzieci w młodszym wieku szkolnym, Warszawa 1992
 5. Gutowska H., Zanim dziecko pójdzie do szkoły, Kraków 1995, Wydawnictwo MEDIUM
 6. Grzywak-Kaczyńska M., Testy w szkole, Warszawa 1960
 7. Hurlock E. B., Rozwój dziecka, Warszawa 1985, PWN
 8. Izdebska H., Rodzina i jej funkcja wychowawcza [w:] W. Pomykało: Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa 1993
 9. Kamiński A., Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej [w:] Metodologia pedagogiki społecznej, praca zbiorowa pod kierunkiem naukowym R. Wroczyńskiego i T. Pilcha, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1974
 10. Koźniewska E., Diagnoza dojrzałości szkolnej. Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego, 1996 nr2 (5)
 11. Krasowicz-Kupis G., Dojrzałość do nauki czytania i pisania, [w:] O pomyślny start ucznia w szkole, Biuletyn Informacyjny PTD nr 23, 2002
 12. Kwiatkowska M., Podstawy pedagogiki przedszkolnej, Warszawa 1988, WSiP.
 13. Łobocki M., Metody badań pedagogicznych, Warszawa 1978
 14. Markowska B., Szafraniec H., Podręcznik do Arkusza Zachowania się Ucznia. Testy psychologiczne w poradnictwie wychowawczo-zawodowym, Warszawa 1980
 15. Miller R., Proces wychowania i jego wyniki, Warszawa 1966, PZWS
 16. Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, Warszawa 1970
 17. Okoń W., Słownik pedagogiczny, Warszawa 1975
 18. Pieter J., Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław – Warszawa 1967
 19. Pilch T., Organizacja procesu badawczego w pedagogicznych badaniach środowiskowych [w:] Metodologia pedagogiki społecznej, praca zbiorowa pod kierunkiem naukowym R. Wroczyńskiego i T. Pilcha, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1974
 20. Plich T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1998, Wydawnictwo Akademickie „Żak”
 21. Pilch T. i Wujek T., Metody i techniki badań w pedagogice [w:] Pedagogika, pod redakcją M. Godlewskiego, S. Krawcewicza, T. Wujka, Warszawa 1974
 22. Pilch T., Metodologia pedagogicznych badań środowiskowych, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1971
 23. Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1977
 24. Prus-Wiśniewska H., Zanim dziecko pójdzie do szkoły, Kraków 1995, Wydawnictwo MEDIUM
 25. Przetacznik-Gierowska M., Makiełło-Jarża G., Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego, Warszawa 1985, WSiP
 26. Przetacznik-Gierowska M., Makiełło-Jarża G., Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego, Warszawa 1992, WSIP
 27. Przetacznikowa M., Podstawy rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży, Warszawa 1973, PZWS
 28. Radlińska H., Pedagogika społeczna, Wrocław 1961
 29. Radwiłowiczowie M. R., Nauczyciel klas początkowych, Warszawa 1981,WSiP
 30. Skorny Z., Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki, Warszawa 1984
 31. Słyszowa S., Poznawanie dzieci rozpoczynających naukę i kierowanie ich rozwojem, Warszawa 1974, WSiP
 32. Spionek H., Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych, Warszawa 1970
 33. Stefańska-Klar R., Dojrzałość szkolna, [w:] Psychologia rozwoju człowieka. 2, Charakterystyka okresów życia człowieka, red. nauk. B. Harwas-Napierała, J. Trempała – wyd. 3, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
 34. Szemińska A (red.), Zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej, Warszawa 1973
 35. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, wyd. II, Warszawa 1984, PWN
 36. Szuman S., Badania nad rozwojem apercepcji reprodukcji prostych kształtów u dzieci, Poznań 1927
 37. Szuman S., O uwadze. Aktywizowanie i kształtowanie uwagi dowolnej uczniów na lekcjach, Warszawa 1961, PWN
 38. Tomaszewski T., Wstęp do psychologii, Warszawa 1963, PWN
 39. Wilgocka-Okoń B., Gotowość dzieci w perspektywie historycznej [w:] O pomyślny start ucznia w szkole, Biuletyn informacyjny PTD, pod red. W. Brejnaka, Warszawa 2002
 40. Wilgocka-Okoń B., Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, Warszawa 2003, Wydawnictwo Akademickie „Żak”
 41. Wilgocka-Okoń B., O badaniu dojrzałości szkolnej, Warszawa 1971, PZWS
 42. Wilgocka-Okoń B., Dojrzałość szkolna dzieci a środowisko, Warszawa 1972, PWN
 43. Wilgocka-Okoń B., Dojrzałość szkolna czy dojrzałość szkoły – dylematy progu szkolnego, „Edukacja” nr 1, 1999
 44. Wilgocka-Okoń B., Przedszkole [w:] W. Pomykało, Encyklopedia Pedagogiczna, Warszawa 1973
 45. Wołoszynowa L., Młodszy wiek szkolny, [w:] Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, pod red. M. Żebrowskiej, Warszawa 1975, PWN
 46. Wołoszynowa L., Psychologiczne problemy szkolnego startu dzieci w polskim systemie oświaty, Warszawa 1981, Wydawnictwa UW
 47. Wróbel M., Jakubowska M., Wychowawcza rola środowiska i aktywnej działalności w rozwoju osobowości dziecka. Warszawa 1995, WSIP
 48. Wróbel T., Praca nauczyciela w kl. I-IV, Warszawa 1974, WSiP
 49. Wołoszynowa L., Rozwój i wychowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym, Warszawa 1967
 50. Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1968
 51. Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995
 52. Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1995
 53. Żebrowska M.(red.), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa 1979, PWN
 54. Żebrowska M. (red.), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa 1975, PWN
 55. Żebrowska M., Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa 1982, PWN
5/5 - (3 votes)