Pojęcie logistyki

Pojęcie „logistyki” używane było początkowo w wojsku, gdzie pojawiło się około roku 1830. Wyraz logistyka nawiązuje etymologicznie do języka greckiego, w którym słowa pokrewne oznaczały miedzy innymi:

Logos  – nauka, wiedza

Logismos – rachunek, plan

Logizomai – obliczać, zastanawiać się

Logistyka – praktyczna nauka liczenia

Logistyka opisuje proces planowania, realizacji i kontroli sprawnego i efektywnego przepływu surowców i materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Działania logistyczne mogą obejmować; obsługę klienta, prognozowanie popytu. Przepływ informacji, kontrolę zapasów, czynności manipulacyjne, realizowanie zamówień czynności reparacyjne i zaopatrywanie w części, lokalizację zakładów produkcyjnych produkcyjnych składów, procesy zaopatrzeniowe, pakowanie i obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, czynności transportowe i składowe.

Koncepcja logistyczna jako strategia działania firmy może bazować na wielu zróżnicowanych zasadach postępowania. Podstawą do opracowania zasad postępowania firmy jak i doboru odpowiednich strategii działania, są cele, jakie stawia przed sobą przedsiębiorstwo oraz warunki, w jakich prowadzi działalność gospodarczą. Z dotychczasowych zachowań firm wynika, że na poziomie strategii funkcjonalnej, rola logistyki została określona w sferze poszukiwania rozwiązań optymalnych, poprzez zasadę: właściwy produkt, ilość, miejsce, czas, termin, jakość oraz odpowiednie koszty. Kalkulacja cen przez operatorów logistycznych ze względu na wzrastającą konkurencje na rynku dóbr powoduje stałe poszukiwanie sposobów obniżki kosztów działalności przez producentów. Jednym z miejsc powstawania kosztów jest transport. Pod pojęciem kosztu transportu rozumie się nie tylko koszt przewozu określonym środkiem transportu, ale także koszty towarzyszące procesowi transportowemu, takie jak np. koszty odpraw celnych, czy koszty dokumentów T-1 i T-2.

5/5 - (3 votes)