Instalacja karty sieciowej i protokołów

Przed rozpoczęciem instalacji należy zaopatrzyć się w drivery do karty sieciowej oraz płytę z systemem Windows w wersji adekwatnej do używanej. Po włożeniu karty sieciowej do komputera powinna ona zostać automatycznie wykryta przez system, (jeśli jest to karta Plug&Play) i rozpocząć się powinna procedura jej instalacji, przy czym należy postępować zgodnie z informacjami pojawiającymi się … Czytaj dalej

Internet, a sprawa polska

Przynależność do bloku państw socjalistycznych, także w kwestii Internetu, nie wyszła Polsce na dobre. Aż do 1989 roku wszystkie kraje tego bloku były objęte programem COCOM, który polegał na daleko posuniętych restrykcjach technologicznych. Dopiero przemiany ustrojowe pozwoliły Polsce na podjęcie starań się o przyłączenie do międzynarodowej sieci. W 1990 roku COCOM zniósł większość restrykcji, a … Czytaj dalej

Funkcjonowanie produkcji turystycznej

Na koniec warto jeszcze przybliżyć zagadnienie produkcji turystycznej wynikające z przedstawionej wcześniej behawioralnej definicji produktu turystycznego, które może mieć też związek z przedstawioną wcześniej koncepcją transformacji turystycznej. Produkt turystyczny jest rezultatem skomplikowanego procesu produkcji. Tablica 9 streszcza proces oraz podaje przykłady dla każdego etapu. Mimo, iż listy są relatywnie długie nie są one wyczerpujące. Tablica … Czytaj dalej

Charakterystyka banków działających w Jeleniej Górze

W Jeleniej Górze działa łącznie 18 placówek 13 banków (tabela nr 1). Jest wśród nich 13 oddziałów, 3 filie i 2 ekspozytury. Najwięcej placówek posiada Bank Zachodni S.A., bo aż 3 oddziały, 2 oddziały ma Bank Śląski S.A. i Kredyt Bank S.A. Bank Polska Kasa Opieki Bank Polski posiada 1 oddział i 1 ekspozyturę, natomiast … Czytaj dalej

HTML, XHTML, DHTML

Język HTML (HyperText Markup Language) jest oficjalnym formatem, jak również językiem opisu dokumentów WWW zawierających hiperłącza[1] do innych stron WWW. Został on powołany do życia w roku 1989 przez Tim’a Berners-Lee i Anders’a Berglund. Pierwsza wersja HTML’a była bardzo prymitywna – pozwalała jedynie na prostą hierarchiczną prezentacj ę informacji tekstowych. W kolejnych odsłonach specyfikacji standardu … Czytaj dalej

Technologia poligrafii

Technologię poligrafii można określić jako naukę o sposobie wytwarzania produktów poligraficznych. Zapewne niewiele osób zetknęło się do tej pory z takim określeniem, więc należałoby najpierw wyjaśnić czym jest technologia i poligrafia. Pod pojęciem technologii rozumiemy sposób wykonania danego przedmiotu. Jest to dziedzina nauki wchodząca w zakres nauk technicznych. Idąc dalej, można ją określić ją jako … Czytaj dalej

Repeater (Regenerator)

podrozdział z pracy o sieciach komputerowych Repeater jest prostym urządzeniem pomocniczym, regenerującym sygnał przesyłany kablem, co pozwala na zwiększenie długości połączenia, a co za tym idzie – zwiększenie rozpiętości sieci. Repeater nie zmienia w żaden sposób struktury sygnału, poza jego wzmocnieniem. Repeater  jest nieinteligentnym (dumb) urządzeniem, które charakteryzuje się następującymi cechami: używany jest głównie w … Czytaj dalej

Piły do cięcia betonu i stali o napędzie hydraulicznym

Wśród narzędzi ratowniczych napędzanych hydraulicznie wymienić należy przecinarki marki PARTNER K 2500, K 3500 i K 3600. Są to narzędzia służące do cięcia wszelkich materiałów używanych w budownictwie – cegły betonu, żelbetonu i wreszcie elementów stalowych. Napęd hydrauliczny powoduje, że jest to sprzęt nadający się do pracy  wewnątrz pomieszczeń. W zależności od posiadanej marki możemy … Czytaj dalej

Opis firmy Fabryka Styropianu ARBET SP.J.

podrozdział pracy inżynierskiej Lokalizacja przedsiębiorstwa Fabryka Styropianu ARBET to firma, która zajmuje się wytwarzaniem styropianu i jego dystrybucją na terenie Polski, a także do krajów nadbałtyckich, Skandynawii oraz Niemiec. Wyroby firmy trafiają na budowy w Irlandii i Wielkiej Brytanii i niektórych krajów Unii Europejskiej.  Fabryka Styropianu ARBET to w 100% firma polska i jeden z największych producentów styropianu w Europie, o ugruntowanej pozycji na rynku, … Czytaj dalej