Opis firmy Fabryka Styropianu ARBET SP.J.

podrozdział pracy inżynierskiej Lokalizacja przedsiębiorstwa Fabryka Styropianu ARBET to firma, która zajmuje się wytwarzaniem styropianu i jego dystrybucją na terenie Polski, a także do krajów nadbałtyckich, Skandynawii oraz Niemiec. Wyroby firmy trafiają na budowy w Irlandii i Wielkiej Brytanii i niektórych krajów Unii Europejskiej.  Fabryka Styropianu ARBET to w 100% firma polska i jeden z największych producentów styropianu w Europie, o ugruntowanej pozycji na rynku, … Czytaj dalej

Instrumenty rozwoju regionalnego

Rozwój regionalny traktowany jest jako wzrost potencjału gospodarczego regionów, charakteryzujący się trwałą poprawą ich konkurencyjności oraz wzrostem poziomu życia mieszkańców. W tym aspekcie rozwój regionalny przyczynia się do rozwoju społeczno-gospodarczego całego kraju. Polityka rozwoju regionalnego – polityka regionalna jest integralną częścią polityki społeczno-ekonomicznej, polityki świadomego oddziaływania władz na rozwój regionów. Instrumentarium sterowania rozwojem regionalnym jest … Czytaj dalej

Produkty firmy Arbet

podrozdział pracy inżynierskiej Firma ARBET wytwarza następujące produkty: płyty styropianowe (różnej grubości [od 10 – 300 mm], prostokątne [1000 x 500 mm] – produkt podstawowy; płyty styropianowe o specjalnych własnościach (Hydropian, Tonopian, Ryflopian); bloki styropianowe o kształtach i wymiarach wg wymagań klienta – na zamówienie; kształtki (na zamówienie). Produkty wytwarzane są zgodnie z wprowadzoną 28 … Czytaj dalej

Sprzęt hydrauliczny. Metodyka postępowania z nożycami

praca dyplomowa z pożarnictwa Uruchomienie narzędzia odbywa się po otwarciu zaworu w uchwycie steru-jącym i przytrzymywaniu go w tym położeniu, w zależności od kierunku obrotu noże będą się otwierały lub zamykały. Po zwolnieniu i samoczynnym powrocie rączki sterującej do pozycji neutralnej noże zatrzymują się zapewniając całkowicie funkcję podtrzymania obciążenia. Podczas cięcia noże muszą być ustawione … Czytaj dalej

Wpływ Internetu na życie społeczne

Sieć internetowa to nie tylko zestaw usług, które uzupełniają tradycyjne media. Z punktu widzenia teorii komunikacji mamy do czynienia z dużo szerszym kontekstem społeczno-kulturowym, zmianą dostępu do informacji oraz realizacją idei mediów interaktywnych. Klasyczne media, takie jak prasa i telewizja, są przede wszystkim ulicą jednokierunkową; Istnieje ścisła separacja między nadawcą a odbiorcą wiadomości. Z drugiej … Czytaj dalej

Sprzęt hydrauliczny. Metodyka postępowania z rozpieraczami

praca dyplomowa z pożarnictwa Urządzenia te wykonywane są przy wykorzystaniu najnowszej techniki oraz z uznanymi powszechnie zasadami techniki bezpieczeństwa pracy. Mimo to w czasie używania mogą wystąpić zagrożenia uszkodzenia ciała oraz zagrożenie życia użytkownika. Dlatego też używać je należy wyłącznie do celów przedstawionych w instrukcji obsługi. Przed rozpoczęciem prac ratunkowych położenie przedmiotu wypadku musi zostać … Czytaj dalej

Horyzont czasowy tworzenia strategii rozwoju

Analiza strategii rozwoju poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego jest dobrym źródłem informacji o poziomie przygotowania do efektywnego zarządzania publicznego na poziomie lokalnym. Celem mojej pracy licencjackiej jest analiza Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego oraz ocena stanu jej realizacji. Dla realizacji celu pracy skupiłam się na badaniu dokumentu strategicznego Powiatu Radomszczańskiego. Obecnie w warunkach głębokiej decentralizacji i procesu … Czytaj dalej

Skrypty SQL

Skrypty SQL generujące bazę danych przedstawioną na rysunku 30 pokazano poniżej. Fragment kodu tworzący bazę danych o nazwie poligrafia: CREATE DATABASE 'poligrafia’; USE 'poligrafia’; Fragment kodu tworzący tabelę order, zawierającą atrybuty: orderid, order_name, user_id, count, status, price, itemdata, productid gdzie order id jest kluczem głównym i żaden z atrybutów, oprócz product id, nie może posiadać … Czytaj dalej

Początki i rozwój Internetu

„Większość przełomowych wynalazków jest dziełem zbiegu okoliczności, lenistwa lub efektem wojskowych programów badawczych.” [1] Szukając genezy Internetu, można stwierdzić, iż jego powstanie nie byłoby możliwe bez wynalezienia przez Alexandra Grahama Bella telefonu. Oczywiście, historia komunikacji rozpoczęła się znacznie wcześniej – można nawet rzec, iż „od stworzenia świata”, a dokładniej od 700 roku p.n.e. Tak, już … Czytaj dalej