Internet, a sprawa polska

Przynależność do bloku państw socjalistycznych, także w kwestii Internetu, nie wyszła Polsce na dobre. Aż do 1989 roku wszystkie kraje tego bloku były objęte programem COCOM, który polegał na daleko posuniętych restrykcjach technologicznych. Dopiero przemiany ustrojowe pozwoliły Polsce na podjęcie starań się o przyłączenie do międzynarodowej sieci.

W 1990 roku COCOM zniósł większość restrykcji, a Polska uzyskała członkostwo w EARN. Powstają regionalne węzły sieci EARN w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie.

Rok 1991 przyniósł wiele nowości:

  • powstał Zespół Koordynacyjny Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej powołany przez rektora Uniwersytetu Warszawskiego,
  • została stworzona szkieletowa sieć IP, którą podłączono poprzez Kopenhagę do sieci europejskiej, a następnie do sieci w USA,
  • sieci akademickie i naukowe zaczęły funkcjonować pod nazwą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK

W 1992 roku powstało łącze satelitarne z Warszawy do Sztokholmu oraz łącze naziemne do Wiednia. Telekomunikacja Polska S.A. uruchomiła sieć pakietową POLPAK.

W 1993 roku zostaje uruchomiony pierwszy polski serwer IRC w Uczelnianym Centrum Informatycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (irc.uci.agh.edu.pl) oraz pierwszy serwer WWW. NASK został powołany do nadzoru i rozbudowy sieci.

W rok później pojawiają się pierwsze polskie grupy dyskusyjne.

W 1995 roku TP S.A. pojawia się w Internecie .Do tego roku NASK była praktycznie monopolistą w zakresie dostępu do Internetu. Uczelnie i instytutu naukowo-badawcze miały zapewniony bezpłatny dostęp do Internetu, dla innych instytucji NASK świadczył usługi odpłatnie. Rok później TPSA uruchomiła usługę anonimowego dostępu, a firma Polbox oferowała pierwsze w Polsce darmowe konta e-mail a następnie WWW.

Jeszcze kilka lat temu posiadanie konta e-mail, że nie wspomnę już o dostępie do Internetu z domu, było rzadkością, zarezerwowaną dla naukowców lub fanatyków. Obecnie dziwi nas, jeżeli jakaś firma nie posiada swojej strony internetowej lub przynajmniej adresu poczty elektronicznej. Dostęp do Internetu i umiejętność korzystania z jego zasobów przestało być modną nowością czy też ciekawostką techniczną – w obecnych czasach jest to praktycznie konieczność…

Miesiąc Liczba

hostów

Przyrost w procentach
październik 1991 75  
listopad 1991 104 39
styczeń 1992 176 69
czerwiec 1992 550 213
styczeń 1993 1 307 138
czerwiec 1993 3 081 136
styczeń 1994 4 971 61
czerwiec 1994 7 184 45
styczeń 1995 11 353 58
czerwiec 1995 15 269 34
styczeń 1996 26 313 72
czerwiec 1996 38 389 46
styczeń 1997 54 093 41
styczeń 1998 92 823 72
styczeń 1999 130 554 41
styczeń 2000 181 782 39
styczeń 2001 369 675 103
styczeń 2002 458 345 24
styczeń 2003 694 619 52
styczeń 2004 786 522 13
Tabela 2 Wzrost liczby komputerów w Polsce podłączonych do Internetu
5/5 - (2 votes)