Wybrane modele rehabilitacji po pierwotnej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego

 1. Czamara, „Medicina Sportiva“ Analiza wyników dwóch pierwszych etapów programu fizjoterapii pacjentów po rekonstrukcji więzadeł krzyżowych przednich stawów kolanowych, 2002, nr 6 (Suppl. 2), s. 39-50
 2. Alentorn-Geli E., „ The Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy“ [w:] Prevention of non-contact anterior cruciate ligament injuries in soccer players. Part 1: mechanisms of injury and underlying risk factors, Springer 2009, nr 17, s. 705-729
 3. Ambroziak M., [w:] „Artroskopia i Chirurgia Stawów“ Program rehabilitacji po pierwotnej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego z zastosowaniem przeszczepu allogenicznego z więzadła rzepki lub ścięgna Achillesa, 2007, nr 3 (3), s. 5-10
 4. Anatomia człowieka. Michał Reicher, Adam Bochenek: Wyd. 8. T. I: Anatomia ogólna. Kości, stawy i więzadła. Mięśnie. PZWL, Warszawa 2008
 5. Andrzejewski T., Leczenie uszkodzeń więzadeł krzyżowych stawu kolanowego, „Fizjoterapia Polska“ 2004, nr 4 (4), s. 331-336
 6. Ardern C. L., [w:], „British Journal of Sports Medicine“, Return to sport following anterior cruciate ligament reconstruction meta-analysis of the state of play, 2011, materiał przed publikacją
 7. Atkinson H. D. E., [w:] „Orthopedics and Traumatology Journal“ Physiotherapy and Rehabilitation following anterior cruciate ligament reconstruction, 2010, nr 2 (24), s. 129-183
 8. Biel A., [w:] „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja“ Analiza wyników rehabilitacji u pacjentów po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego-doniesienie wstępne, 2005, nr 4 (7), s. 401-405
 9. Biernat R., [w:] „Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja“ Postępowanie rehabilitacyjne po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego metodą wolnego przeszczepu ścięgiem mięśni półścięgnistego i smukłego w pierwszym miesiącu po zabiegu-doniesienie wstępne, 2007, nr 2 (6), Vol. 9, s. 178-186
 10. Ciszek B., [w:], „Acta Clinica“ Morfologia więzadeł krzyżowych stawu kolanowego”2001, nr 4, Tom 1, s.278-283
 11. Coskunsu D., [w:] „Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica „ Current trends in reconstruction surgery and rehabilitation of anterior cruciate ligament in Turkey. 2010, nr 44 (6), s. 458-463
 12. Fitzgerald G. K., „Physical Therapy“ Open versus closed kinematic chain exercis: issues in Rehabilitation after anterior cruciate ligament reconstructive surgery, 1997, nr 12 (77), s. 1747-1754
 13. Fremley R.W., [w:] „The Journal of Bone & Joint Surgery“Proprioception after rehabilitation and reconstruction in knees with deficiency of the anterior cruciate ligament, 2000, nr 6 (82-B), s. 801-806
 14. Gawęda K., [w:] „International Orthopaedics“ Rehabilitation after one-stage Anterior Cruciate Ligament Reconstruction and osteochondral grafting, Springer 2006, nr 30, s. 185-189
 15. Gerber J.P., [w:] „ Physical Therapy“ Effects of early progressive eccentric exercise on muscle size and function after anterior cruciate ligament reconstruction: a 1-year follow-up study of a randomized clinical trial, 2009, nr 1 (89), s. 51-59
 16. Grant J.A., [w:] „American Journal of Sports Medicine“ Two- to 4-yearfollow- up to a comparison of home versus physical therapy-supervised rehabilitation programs after anterior cruciate ligament reconstruction. 2010, nr 38 (7), s.1389-1394
 17. Johnson R. J., [w:] „ Acta Clinica“ Rehabilitacja po rekonstrukcji więzadła krzyżowegoprzedniego-protokół Vermont, 2005, nr 3, s. 213-224
 18. Kapandji I.A, „The Physiology of the joints” Churchill Livingstone, Edinburgh London Melbourne i Nowy York, 1987, s. 114-129
 19. Kisielewski M., [w:] „Acta Clinica“ Rozwój filogenetyczny i ontogenetyczny oraz rola więzadeł krzyżowych kolana. 2001, nr 4, Tom 1, s. 275-277
 20. Koga H., [w:], The American Journal of Sports Medicine, Mechanisms for noncontact anterior cruciate ligament injuries, Knee joint kinematics in 10 injury situations from female team handball and basketball, 2010, nr 11 (38), s. 2218-2225
 21. Kruczyński J., [w:] „Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska“ Przebudowa przeszczepu po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego metodą Hertla w obrazie tomografii rezonansu magnetycznego, 2003, nr 68 (2), s. 101-104
 22. Matuszewska W., [w:] „Balneologia Polska“ Fizjoterapia po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, 2007, s. 178-185
 23. Moisala A., Arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction with hamstring autograft, University of Tampere, 2008 źródło bezpośrednie
 24. Myer G.D., [w:] „ Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy“ Rehabilitation After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: Criteria Based Progression Through the Return-to-Sport Phase, 2006, nr 36 (6), s. 385-402
 25. P(Pinczewski 2007)
 26. Pasierbiński A., [w:] „Acta Clinica” Biomechanika więzadeł krzyżowych” 2001, nr 4, Tom 1, s 284-293
 27. Pasierbiński A., [w:] „Acta Clinica“ Rehabilitacja po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, 2002, nr 1, Tom 1, s. 86-100
 28. Płomiński J., [w:] „Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja“ Stabilizacja przeszczepu więzadła rzepki w zabiegach rekonstrukcyjnych więzadeł stawu kolanowego. Śruby biowchłanialne czy metalowe-wyniki leczenia, 2008, nr 1 (10), s.44-53
 29. Pritsch A., [w:], „Harefuah“ Anterior cruciate ligament injuries. 2006, nr 145 (3), s. 208-245
 30. Risberg M.A., [w:] „British Journal of Sports Medicine“ Rehabilitation after Anterior Cruciate Ligament injury influence joint loading during walking but not hopping, 2009, nr 43 (6), s. 423-428
 31. Schelbourne K. D., [w:], „Journal of Orthopaedic Science“ What have i learned about the ACL: utilising a progressive rehabilitation scheme to achieve total knee symmetry after anterior cruciate ligament reconstruction, 2006, nr 11, s. 318-325
 32. Stolarczyk A., „Artroskopia i Chirurgia Stawów“ Postępowanie w uszkodzeniach więzadła krzyżowego przedniego, 2007, nr 3 (2), s. 18-29
 33. Stolarczyk A., „Artroskopia i Chirurgia Stawów “,  [w:] Wpływ fizjoterapeutycznego postępowania na wyniki leczenia uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego w zależności od okresu, w jakim wykonano rekonstrukcję, 2009, nr 5 (2), s. 11-24
 34. Tagesson S., [w:] „Scandinavian Journal of Medical Science and Sports“ Tibial translation and muscle activation during rehabilitation exercises 5 weeks after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction, 2010, nr 20 (1), s. 154-164
 35. Traumatologia narządu ruchu pod redakcją Artura Dziaka. Ray Sanders, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009, str. 343-349
 36. Trzaska T., „Medicina Sportiva“ Aktualne metody rekonstrukcji wiezadeł krzyżowych kolana, 2002, nr 6 (Suppl. 2), s. 19-22
 37. Trzaska T., „Medicina Sportiva“ Zasady leczenia usprawniającego po rekonstrukcji ACL, 2002, nr 6 (Suppl. 2), s. 35-38
 38. Van Grinsven S., [w:] „Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy“ Evidence-based rehabilitation following Anterior Cruciate Ligament Reconstruction, 2010, N r 18 (8), s. 1128-1144
 39. Werstine M., „Fowler Kennedy Sport Medicine Clinic“ Physiotherapy ACL Protocol, 2009, źródło bezpośrednie
 40. Wilk K. E., [w:] „Journal of Athletic Training“ Rehabilitation after anterior cruciate ligament reconstruction in the female athlete, 1999, nr 34 (2), s. 177­193
 41. Wright R.W., [w:] „ Journal of Knee Surgery“A systematic review of Anterior Cruciate Ligament Reconstruction rehabilitation. Part II: Open versus closed kinetic chain exercises, neuromuscular electrical stimulation, accelerated rehabilitation andmiscellaneous topics, 2008, nr 21, s. 225-234
 42. Zavatsky A., [w:], „Clinical Biomechanics“ Injury initiation andprogression in the anterior cruciate ligament, ELSEVIER, 2001, nr 16, s. 47-53
5/5 - (1 vote)