Wprowadzenie do pracy magisterskiej

Marketing odgrywa podstawową rolę w działalności każdej organizacji działającej w gospodarce rynkowej.

Zmiany w polskiej gospodarce miały decydujący wpływ na powszechny wzrost znaczenia działań marketingowych w przedsiębiorstwach, niezależnie od ich wielkości i asortymentu.

W gospodarce rynkowej wszystkie firmy działające na rynku muszą znaleźć odpowiedzi na podstawowe pytania: jak zorganizować swoją działalność, aby jak najlepiej dopasować swoją ofertę do potrzeb klientów? Jakie strategie należy opracować, aby zapewnić sobie dalszy wzrost i sukces na rynku.

Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie jest głównym zadaniem działu marketingu.

Celem mojej pracy jest przedstawienie strategii marketingowej, procesu jej formułowania, prezentacja instrumentów i działań marketingowych.

Praca zawiera zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną. Badania empiryczne na tle istniejącej teorii zostały przeprowadzone w Fabryce Wódek Gdańskich w Starogardzie Gdańskim Spółka Akcyjna. Praca składa się z pięciu rozdziałów.

Pierwszy z nich to ogólna prezentacja marketingu. Opisuje funkcje marketingu, jego elementy i zasady postępowania marketingowego.

Rozdział drugi jest poświęcony ogólnej strategii firmy i wybranym zagadnieniom strategii marketingowej, w tym istocie strategii, typologiom i procesowi planowania strategii marketingowej.

W trzecim rozdziale przyjrzano się bliżej punktowi wyjścia dla podejmowania decyzji strategicznych.

Część empiryczną stanowi rozdział czwarty, w którym przedstawiono strategię marketingową Fabryki Wódek Gdańskich oraz własną propozycję strategii na przyszłość.

5/5 - (3 votes)