Rola i pozycja społeczna kobiety-inteligentki w II Rzeczypospolitej

Publicystyka:

Bartnicki T., Czajkowski T., Struktura zatrudnienia i zarobki pracowników umysłowych, Warszawa 1936.

Bronikowski S., Emancypacja i równouprawnienie kobiety, Poznań 1877. Brzujan W., W krzywym zwierciadle (rzecz o współczesnej kobiecie), Warszawa b.r.w.

Bujwidowa K., Czy powinna mieć te same prawa co mężczyzna?, Kraków 1909.

Czachowski K., Obraz współczesnej literatury polskiej 1884 – 1934, t. III, Warszawa 1936.

Głos kobiet w kwetyi kobiecej, Kraków 1903.

Grossek-Korycka M., Świat kobiecy, Warszawa 1928.

Jahołkowska-Koszutska L., O kobiecie współczesnej i o kobiecie przyszłości, Warszawa 1929.

Kobieta w sejmie. Działalność posłanek Narodowej Organizacji Kobiet. Zarys sprawozdania za lata 1919 – 1927, Warszawa 1928.

Kobieta współczesna, Warszawa 1904.

Krachelska H., Przeobrażenia w rodzinie współczesnej i w roli kobiety, [w:] Życie gospodarcze a ekonomika społeczna, pod red. L. Caro, Lwów 1933, s. 233 – 252.

Lipińska M., Kobieta i rozwój nauk lekarskich, Warszawa 1932.

Materiały do bibliografii piśmiennictwa kobiet polskich do roku 1927 – nauki matematyczno – przyrodnicze i nauki stosowane, pod red. M. Loriowej, Lwów 1934.

Męczkowska T., Ruch kobiecy. Ideały etyczno – społeczne ruchu kobiecego, Warszawa 1907.

Prądzyński E., O prawach kobiety, Warszawa 1875.

Świtalska J., Kobieta nowoczesna we wszystkich okresach jej życia, Warszawa 1927.

Walewska C., Kobieta polska w nauce, Warszawa 1922.

Walewska C., Ruch kobiecy w Polsce, cz. 1 i 2, Warszawa 1909.

Walewska C., Z dziejów krzywdy kobiet, Warszawa 1908.

Włodkowa Z., Kobieta a zagadnienie rodziny, [w:] Rodzina. Pamiętnik I. Katolickiego studjum o rodzinie w Poznania, w dniach 2 – 6 września 1935, Poznań 1936.

Wojtyniakowa I., Praca zarobkowa kobiet w świetle ankiety 1937 r., Warszawa 1938.

Prasa:

„Bluszcz” 1923 – 1932.

„Głos Wielkopolski” 1911, nr 17.

„Myśl Narodowa” 1933, nr 38; r. 1934, nr 9.

„Przegląd Współczesny” 1936, nr 169, 170.

„Studia Socjologiczne” 1976, nr 1.

Opracowania:

Abram M., Problem wykształcenia kobiet w publicystyce poznańskiej XIX wieku. Studium porównawcze, [w:] Humanistyka i płeć. Studia kobiece z psychologii, filozofii i historii, pod red. J. Miluskiej i E. Pakszys, t. I, Poznań 1995, s. 169 – 177.

Ciechomska M., Od matriarchatu do feminizmu, Poznań 1996.

Curie E., Maria Curie, Warszawa 1997.

Domański H., Zadowolony niewolnik? Studium o nierównościach między mężczyznami i kobietami w Polsce, Warszawa 1992.

Duninówna H., Kobieto puchu marny, Łódź 1965.

Fedorowicz J., Konopińska J., Marianna i róże. Życie codzienne w Wielkopolsce w latach 1890 – 1914 z tradycji rodzinnej, Warszawa 1977.

Historia wychowania, pod red. Ł. Kurdybachy, t. II, Warszawa 1967.

Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX w., pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, t. II, cz. 1, Warszawa 1992.

Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, t. II, cz. 2, Warszawa 1995.

Kobieta i kultura. Kobiety wśród twórców kultury intelektualnej i artystycznej w dobie rozbiorów i w niepodległym państwie polskim, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, t. IV, Warszawa 1996.

Kobieta i kultura życia codziennego. Wiek XIX i XX , pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, t. V, Warszawa 1997.
Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX wieku, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1995.

Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i w początkach XX wieku, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1994.

Kobieta i świat polityki. W niepodległej Polsce, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, t. III, cz. 2, Warszawa 1994.

Kobieta w kulturze i społeczeństwie, pod red. B. Jedynak, t. I, Lublin 1990.

Kobieta wielkopolska. Jednodniówka z okazji 50 rocznicy Międzynarodowego Dnia Kobiet 1910 – 1960, Poznań 1960.

Kobieta współczesna. Z badań socjologów, lekarzy, ekonomistów, pedagogów i psychologów, pod red. M. Sokołowskiej, Warszawa 1966.

Kobiety i ich mężowie, pod red. J. Sikorskiej, Warszawa 1996.

Kobiety polskie, pod red. E. Koneckiej, Warszawa 1986.

Kobiety wczoraj i dziś. Poradniki bibliograficzne, pod red. A. Podkowiak, Warszawa 1975.

Krzywicka I., Wyznania gorszycielki, Warszawa 1992.

Libiszowska-Dobrska K., Moje złote lata 1913 – 1939, Warszawa 1997.

Mazurczak D., Dążenia kobiet polskich do wyższego wykształcenia na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Humanistyka i płeć. Studia kobiece z psychologii, filozofii i historii, pod red. J. Miluskiej i E. Pakszys, t. I, Poznań 1995, s. 179 – 192.

Miluska J., Przekształcenia ról płciowych a szanse kobiet, [w:] Humanistyka i płeć. Studia kobiece z psychologii,filozofii i historii, pod red. J. Miluskiej i E. Pakszys, t. I, Poznań 1995, s. 19 – 38.

Molik W., Wokół „Przeglądu Poznańskiego”. Próby politycznego usamodzielnienia się inteligencji polskiej w Poznańskiem w końcu XIX w., [w:] Inteligencja polska XIX i XX wieku, pod red. R. Czepulis-Rastenis, t. I, Warszawa 1981, s. 209 – 241.

Nałkowska Z., Dziennik i, t. IV, cz. 1, Warszawa 1988.

Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Toruń 1999.

Perkowska U., Studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1894 – 1939. W stulecie immatrykulacji pierwszych studentek, Kraków 1994.

Przemiany rodziny polskiej, pod red. J. Komorowskiej, Warszawa 1975.

Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 2000.

Siemieńska R., Kobiety: nowe wyzwania. Starcie przeszłości z teraźniejszością, Warszawa 1996.

Wapiński R., Pokolenia Drugiej Rzeczpospolitej, Wrocław – Warszawa – Kraków 1991.

Wawrzykowska-Wierciochowa D., Od prządki do astronautki. Z dziejów kobiety polskiej, jej pracy i osiągnięć, Warszawa 1963.

Wieruszewski R., Równość kobiet i mężczyzn w Polsce Ludowej, Poznań 1975.

Żarnowski J., O inteligencji polskiej lat międzywojennych, Warszawa 1965.

Żarnowski J., Struktura społeczna inteligencji w Polsce w latach 1918 – 1939, Warszawa 1964.

Żarnowski J., Społeczeństwo Polski międzywojennej, Warszawa 1969.

Zarnowski J., Społeczeństwa XX wieku, Wrocław 1999.

Żeleński T. (Boy), Piekło kobiet, Warszawa 1960.

5/5 - (1 vote)