Oblęgorek

praca o Atrakcjach turystycznych Gór Świętokrzyskich

Znajduje się tutaj pałacyk położony w pięknym parku – Muzeum Henryka Sienkiewicza. Zakupione ze składek społeczeństwa zabudowania wraz z ziemią zostały przekazane pisarzowi podczas obchodzonego w 1900 r. jubileuszu jego pracy pisarskiej. Najmłodszą częścią budowli jest wzniesiony dla pisarza w latach 1900 – 1902 piętrowy pałacyk zaprojektowany przez architekta Hugo Kadera. Do niego przylegają: parterowy pawilon i najstarszy w zespole dworek myśliwski. Naturalna zieleń otaczająca dworek została zaprojektowana na park przez twórcę Warszawskiego Ogrodu Botanicznego, ogrodnika F. Szaniora. W latach 1902 – 1904 pisarz spędzał tu z rodziną miesiące letnie. „Oblęgorek oczarował mnie zupełnie. Mało jest w Królestwie wiosek tak pięknie położonych”.

Po wojnie majątek rozparcelowano, z pałacyk przejęło państwo. W 1948 r. syn pisarza – Henryk Józef zwrócił się do Ministerstwa Kultury i Sztuki z propozycją utworzenia w pałacyku Muzeum Henryka Sienkiewicza. Otwarto je w 1958 roku. Obecnie na parterze możemy oglądać ekspozycję wnętrz, a na piętrze stałą wystawę obrazującą życie i twórczość pisarza.

Po zobaczeniu wystaw warto odbyć wycieczkę wokół pałacyku. W otaczającym go parku rosną osiągające ponad 4 m. w pierśnicy (130 cm nad ziemią) dęby oraz lipy, platany, klony i objęte całkowitą ochroną cisy.

Oddaj swój głos ne tę pracę