Instalacja z DrakX

Instalacja następuje w trybie graficznym, z każdego miejsca (prawie) procesu instalacyjnego można cofnąć się do tyłu, (aż do wyboru rodzaju instalacji), aby skorygować swój wybór.

Rys. 5-1: Ekran powitalny instalatora

Jeśli Państwo nic nie uczynią, to instalacja rozpocznie się automatycznie. Poprzez naciśnięcie klawisza F1 otrzymają Państwo pomoc w języku angielskim (Ilustracja 5-2) Oferuje ona inne alternatywy instalacyjne.

Rys. 5-2: Możliwe opcje instalacji

Po lewej stronie widzą Państwo różne kroki instalacji. W zależności od tego jak daleko zaawansowany jest proces instalacji, nie można wybrać kilka punktów. Nie zostaną ponownie otworzone kliknięciem myszy.

Przyciski, które reprezentują poszczególne fazy instalacji są przedstawione w różnych kolorach:

Czerwony: ta faza instalacji nie została jeszcze przeprowadzona.

Pomarańczowy: aktualna faza instalacji.

Zielony: faza instalacji już przeprowadzona – w każdym momencie mogą Państwo wrócić do tego kroku.

Rys 5.3. Wybór języka

Proszę wybrać preferowany język dla procesu instalacyjnego i pracy systemu. Zaznaczając wybrany odpowiedni język i potwierdzając to kliknięciem przycisku OK, przechodzą Państwo automatycznie do następnego kroku instalacji, warunki licencji dla dystrybucji.

Rys. 5.4 Rodzaj instalacji

DrakX zapyta Państwa o rodzaj instalacji. Mają Państwo wybór między instalacją standardową (zalecana) i wariantem, który zapewni Państwu większy wpływ proces instalacji (expert). Muszą Państwo także zdecydować, czy przeprowadzą Państwo instalację czy też aktualizację posiadanej już wersji Mandrake Linux. Jest możliwe przeprowadzenie instalacji poprzez istniejący system operacyjny, który sam w efekcie przeprowadzonej instalacji ulegnie usunięciu. Mogą też Państwo wykonać aktualizację, aby naprawić istniejącą już instalację. Proszę wybrać:

Instalacja: usuwa kompletnie starą wersję Mandrake Linux – dokładnie mówiąc, mogą Państwo w zależności od aktualnej zawartości dysku, zatrzymać kilka starszych Linux lub innych partycji.

Rys. 5.5. Rozpoznawanie konfiguracji dysku twardego

DrakX spróbuje teraz znaleźć wszystkie dyski IDE systemu. Między innymi poszukuje znane sobie karty PCI SCSI, aby automatycznie powiązać je z odpowiednimi, który sterownik może funkcjonować.

Nie posiada komputer adaptera SCSI – proszę wybrać ,,Nie”. Zdecydowali się Państwo na ,,Tak”, ukaże się lista z której, mogą wybrać Państwo swój adapter.

Musieli Państwo wybrać adapter z listy, DrakX zapyta Państwa, czy chcą Państwo przekazać tryb opcji. Można spokojnie pozwolić DrakX na ich odszukanie. Funkcjonuje to w większości przypadków.

Rys.5.6. Konfiguracja myszy

DrakX spróbuje rozpoznać liczbę przycisków Państwa myszy. Nie było to możliwe, to potraktuje mysz Państwa jako dwu przyciskową i emuluje trzeci przycisk. Wykrywa zazwyczaj poprawnie, czy chodzi o port szeregowy PS/2 czy mysz USB.

Nie odpowiada to Państwu: proszę wybrać typ myszy z wyświetlonej listy.

Następnie mogą Państwo przetestować funkcjonowanie myszy. Proszę użyć wszystkich klawiszy, należy stwierdzić czy wybrane ustawienia prawidłowo funkcjonują. Jeśli nie, to proszę kliknąć na Przerwij i wybrać inny sterownik.

Rys. 5.7. Konfiguracja klawiatury

DrakX na podstawie wybranego przez Państwo języka dobierze odpowiedni układ klawiatury, właściwie ten krok nie powinien być nawet wyświetlony. Jeśli jednak są Państwo niezadowoleni z tego wyboru, to mogą Państwo wrócić do tego kroku konfiguracji i dokonać wyboru z podanej listy.

Jeżeli chcą Państwo używać innego układu klawiatury niż wybranego języka, to proszę kliknąć przycisk Więcej. Uzyskają Państwo listę dostępnych klawiatur.

Rys.5.8. Poziom bezpieczeństwa

Teraz jest czas na określenie poziomu bezpieczeństwa dla Państwa systemu.

Osobiście proponuję wybrać niski poziom bezpieczeństwa podczas instalacji, potem możemy dowolnie ustawić preferowany poziom zabezpieczeń.

Rys.5.9 Wybór punktów montowania (mount points)

Teraz muszą się Państwo zdecydować, gdzie na dysku twardym powinien zostać zainstalowany Państwa Mandrake Linux system. O ile wszystko jest puste lub jakiś system zajmuje wszystko, to niezbędne jest partycjonowanie dysku twardego. Generalnie chodzi o to, aby poprzez partycjonowanie dysku, tak podzielić miejsce na dysku, żeby można było na nim zainstalować Mandrake Linux. Krok ten jest nieodwracalny, toteż partycjonowanie dla niedoświadczonych użytkowników może być nieprzyjemnym i stresującym. Asystent może przejąć za Państwa ten krok. Proszę jednak przed rozpoczęciem przeczytać odpowiednie pasaże i zostawić sobie czas na decyzję.

Jeśli przeprowadzają Państwo instalację w trybie eksperta, to teraz poznają Państwo narzędzie Mandrake Linux do partycjonowania: DiskDrake. Pozwala ono przystosować partycje do Państwa potrzeb. W przypadku, gdy nie mają Państwo pojęcia jak wykonać partycjonowanie, to proszę wybrać asystenta i pozostawić mu całą pracę.

W przypadku, gdy nie istnieją żadne partycje, to muszą Państwo je utworzyć. Proszę użyć do tego wyżej wymienionego asystenta. Niezależnie od aktualnego stanu dysku mają Państwo różne alternatywy:

Użyć wolne miejsce: to prowadzi do tego, że Państwa pusty dysk będzie automatycznie partycjonowany; nie muszą się Państwo o nic dalej troszczyć.

Użyć istniejące: asystent znalazł na dysku jedną lub wiele istniejących partycji Linuksa. Proszę wybrać ten przycisk, jeśli chcą Państwo je zachować.

Wymaż cały dysk: proszę wybrać ten przycisk, jeśli chcą Państwo stracić wszystkie dane z dysku i założyć na nim system Mandrake Linux. Proszę zauważyć, że ten krok nie może zostać cofnięty.

Tryb eksperta: jeśli chcą Państwo samodzielnie partycjonować dysk, to powinni Państwo wybrać tą opcję.

Rys.4.10 Wybór partycji do formatowania

Nowo założone partycje muszą zostać sformatowane, (tj. założony na nich system plików) zanim mogą zostać użyte.


ciąg dalszy tej pracy inżynierskiej nastąpi…

5/5 - (2 votes)