Mikołaj II w historiografii polskiej

Pamiętniki i dzienniki

Blok A., Ostatnie dni caratu, Warszawa 1977.

Daszyński I, Pamiętniki, t. II, Warszawa 1957.

Dmowski R, Polityka polska i odbudowa państwa, t. I, Warszawa 1988.

Dziennik cara Mikołaja II, wstęp i opracowanie J. Gondowicz, Warszawa 1998. Gilliard P., Tragiczny los cara Mikołaja II i jego rodziny, Warszawa 1990.

Grabski S., Pamiętniki, t. I i II, Warszawa 1989.

Harusewicz M., Za carskich czasów i po wyzwoleniu. Jan Harusewicz – Wspomnienia i Dokumenty, b. M. 1975.

Jacyna J., 30 lat w stolicy Rosji, Warszawa 1926.

Jastrzębski W., Wspomnienia 1885-1919, Warszawa 1966.

Korwin-Milewski H., Siedemdziesiąt lat wspomnień (1885-1925), Poznań 1930. Krasicka A., Dziennik z kampanii rosyjskiej 1914-1916, Warszawa 1988.

Krzesińska M, Wspomnienia. Romans z carem Mikołajem i lata następne…, Warszawa 1996.

Krzywicki L, Wspomnienia, t. III, Warszawa 1959.

Lednicki A, Pamiętnik 1914-1918, Kraków 1994.

Lednicki W., Pamiętniki, t. I i II, Londyn 1963-1967.

Limanowski B, Pamiętniki, t. I, b. M. 1958.

Pamiętniki księżnej Zdzisławowej Lubomirskiej, 1914-1918, do druku przygotował J. Pajewski, Poznań 1997.

Rosco-Bogdanowicz M., Wspomnienia, t. II, Kraków 1959.

Stołypin A., Stołypin D., Cesarstwo i wygnanie. Przed i po roku 1917, Pamiętniki, Warszawa 1998.

Wańkowicz M., Kaźń Mikołaja II oraz członków rodziny Romanowych, Gdańsk 1990.

Literatura

Sobczak J., Postacie dwóch ostatnich carów Wszechrosji – Aleksandra III i Mikołaja II w polskiej literaturze pamiętnikarskiej, w: Oblicza Wschodu w kulturze polskiej, oprac. G. Kotlarski, M. Figura ( red. Ogólna), Poznań 1999.

Opracowania, monografie, biografie i słowniki

Bazylow L., Polityka wewnętrzna caratu i ruchy społeczne w Rosji na początku XX wieku, Warszawa 1966.

Bazylow L., Ostatnie lata Rosji carskiej, Warszawa 1972.

Bazylow L., Obalenie caratu, Warszawa 1976.

Bazylow L., Historia Rosji, Warszawa 1985.

Bazylow L., Dzieje Rosji, Warszawa 1977.

Bazylow L., Historia powszechna 1789-1918, Warszawa 1981.

Bering F, Przekleństwo tronu Romanowów, Warszawa 1998.

Bieranow J., Chrustalow W., Zagłada dynastii Romanowów (1917-1919), Warszawa 1995.

Clarke W, Zagubiona fortuna carów, Warszawa 1998.

Fullipmuller, Święty Demon. Rasputin I kobiety, Katowice 1932.

Gąsiorowski W., Królobójcy, Kraków 1998.

Heresch E., Mikołaj II – tchórzostwo, kłamstwo i zdrada. Życie i upadek ostatniego cara Rosji, Gdynia 1995.

Historia dyplomacji polskiej, pod red. L. Bazylowa, t. III, Warszawa 1982.

Jaśkiewicz L., Carat, ziemstwa na przełomie XIX i XX w, Warszawa 1979.

Jaśkiewicz L., Sergiusz Witte – biografia polityczna, Warszawa 1994.

Klier J., Mingay H., Anastazja Romanowa czy Anna Anderson, Warszawa 1998. Kucharzewski, Od białego caratu do czerwonego, t. I (1998), t. II (1998), t. III (1999), t. VI (1933), t. VII (1935), Warszawa.

Kurth P., Anastazja, Warszawa 1993.

Massie R. K., Mikołaj i Aleksandra, Warszawa 1995.

Massie R. K., Romanowowie – ostatni rozdział, Warszawa 1997.

Maylunas A., Mironenko, Mikołaj II i Aleksandra: nieznana korespondencja, Warszawa 1998.

Pipes R., Rewolucja rosyjska, Warszawa 1994.

Powojski A., Car Mikołaj II. Szkice i obrazy, Warszawa 1917.

Radzińskij E., Jak naprawdę zginął car Mikołaj II, Warszawa 1994.

Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, pod. Red. M. Serwańskiego, J. Dobosza, Poznań 1998.

Sobczak J., Cesarz Mikołaj II, t. I i II, Olsztyn 1998.

Troyat H., Rasputin, Warszawa 1998.

Artykuły w periodykach polskich:

Bater W., Płacz Rusi, „Życie”, 1998, nr 166 (535), s. 10 Butejkis J., Mord sprzed 80 lat, „Rzeczpospolita”, 1998, nr 166 (5026), s. 5. Jendraszczyk P., Pogrzeb ostatniego cara, „Rzeczpospolita”, 1998, nr 166 (5026), s. 5. Laskowski W., Taniec na Kościach, „Wprost”, 1998, nr 30, s. 70-71.

Pilawski R., Jelcyn pogrzebie cara, „Trybuna”, 1998, nr 166 (2552), s. 6.

Turski M., Car w mogile, „Polityka”, 1998, nr30, s. 48-50.

5/5 - (3 votes)