Nowoczesne tendencje w rozwoju handlu

1 Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczny, praca zbiorowa pod redakcją S. Mynarskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992
2 bem, Koncentracji c.d., „Handel”,  2000,  nr 3
3 bem, Raport o handlu detalicznym, „Życie Handlowe”, 1999 r., nr 3
4 bem, Rozwój centrów, „Handel”, 2000 r., nr 5
5 Centrum Zaawansowanych Technologii Sp. z o.o.
6 Chwałek J., Nowoczesny sklep, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1993
7 Czaja I., Targalski J., Strategia rozwoju przedsiębiorczości w województwie krakowskim –wstępna koncepcja, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1998
8 Domański B., Raport o Stanie Miasta 2000 na podstawie opracowania Raport dla Urzędu Miasta Krakowa
9 Domański T., Starategie marketingowe dużych sieci handlowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001
10 Garbarski L., Zachowania nabywców Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998
11 Handel w rozwoju miasta, pod redakcją naukową Kędzior Z., Wydawnictwo AE im Karola Adamieckiego w Katowicach, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Katowice 2000
12 krakow.pl/biznes/potencjal/zagraniczny.php
13 mpk.krakow.pl
14 paiz.gov.pl/press_pl.html
15 Jaśkiewicz M., Rozwój regionalny i przestrzeń publiczna, Biuletyn PAN KPZK Zeszyt 194
16 Kałężna-Drewińska U. Iwankiewicz-Rak B., Marketing w handlu, Wydawnictwo AE im Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1992
17 Karbarczyk S., Raport o Polskim Handlu, BOSS Informacje Ekonomiczne, Warszawa 1998
18 Koncepcja w handlu a współpraca producentów i dystrybutorów, pod red. M. Strużyckiego, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 2000
19 Kotowska I.E., Skutki przewidywanych zmian liczby i struktury ludności Polski, „Gospodarka Narodowa”,2000 nr 11-12
20 Kozłowski E., Rozwój miast w warunkach przekształceń rynkowych, „Sprawy mieszkaniowe” 2001 nr 3
21 Kucharska B., Krajowe i zagraniczne sieci handlowe w Polsce Konsument Przedsiębiorstwo Przestrzeń Tom II, Centrum Badań i Ekspertyz AE im Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1998
22 Mynarski S., Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001
23 Mynarski S., Metody analizy i optymalizacji obrotu towarowego, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1976
24 Mynarski S., Selektywność struktur przestrzennych rynku i konsumpcji, Konsument Przedsiębiorstwo Przestrzeń Tom I, Centrum Badań i Ekspertyz AE im Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1998
25 Nowe uwarunkowania rozwoju i kształtowania miast polskich, praca pod redakcją Kochanowskiego M., Biuletyn Zeszyt nr 175 PAN KPZK, Warszawa 1996
26 Plichta G., Model Huffa jako narzędzie wspierające decyzje lokalizacyjne dużych obiektów handlowych, Zeszyty naukowe AE w Krakowie nr 513, Kraków 1998
27 Plichta G., Postrzeganie zagrożeń i szans dla polskiego handlu ze strony zachodnich sieci (zarys problematyki), Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 540, Kraków 2000
28 Plichta J., J. Światowiec, Inwestycje zagraniczne w handlu, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 524, Kraków 1999
29 Porter M.E., Strategie konkurencji, Metody analizy sektorów i konkurentów Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994
30 Przybyłowski K., S. W. Hartley, R. A. Kerin, W. Rudelius, Marketing. Pierwsza edycja, Dom Wydawniczy ABC 1998
31 Purchla J., Metropolie w procesie przemian, AE w Krakowie, Kraków 1999
32 Raport w sprawie analizy działalności hipermarketów na terenie miasta Krakowa za 2000 rok,  dane UMK
33 Rocznik Statystyczny Krakowa 2000  Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków 2000
34 Rocznik Statystyczny województw 2001, Główny urząd Statystyczny Warszawa 2001
35 Rozwój regionalny i przestrzeń publiczna, pod red. T .Markowskiego, Biuletyn PAN KPZK Zeszyt 194
36 Rydzik W., Badanie rynku obrotu mieszkaniami, „Sprawy mieszkaniowe” 2001 nr 1-2
37 Sagan A., Badania marketingowe. Podstawowe kierunki. Wydawnictwo AE w Krakowie 1998
38 SAM, Rekordziści z koszykami, „Życie Handlowe”, 2000., nr 5
39 Swianiewicz P., Dziemianowicz W., Atrakcyjność inwestycyjna miast 1998-1999, Polska Regionów nr 7. Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową Warszawa 1999
40 Szromnik A., Handel- konsument – przestrzeń, Wydawnictwo Spółdzielcze Warszawa 1990
41 Szulce  H., Struktury i Strategie w handlu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 1998
42 Tonndorf H. G, ABC Handlu detalicznego, Poradnik dla sprzedawców i właścicieli sklepów, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996
43 Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce, pod redakcją Szromnika A., Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1998
44 Wojdacki K.P., „Przestrzenno ekonomiczna identyfikacja miejskich ośrodków rynku makroregionalnego (na przykładzie Polski południowo-wschodniej), praca doktorska pod kierunkiem doc. Dr hab. A. Szromnika, Kraków 1988
45 Wydział Finansowy UMK
46 Wydział Spraw Administracyjnych UMK
5/5 - (3 votes)