Funkcje marketingu

Marketing często jest kojarzony z działaniami związanymi z promocją, reklamą, sprzedażą oraz handlem. Jednakże, takie podejście do marketingu jest zbyt ograniczone, ponieważ sprzedaż to tylko wierzchołek góry lodowej w całym procesie. Właściwe określenie potrzeb klientów, projektowanie produktu odpowiadającego tym potrzebom, właściwe ustalenie ceny, wybór odpowiednich kanałów dystrybucji oraz zastosowanie odpowiedniej promocji to kluczowe czynniki, które wpływają na sprzedaż produktu.

Podstawowe funkcje marketingu to[1]:

  • analiza otoczenia oraz badania marketingowe, które pozwalają na monitorowanie zewnętrznych czynników wpływających na sukces lub porażkę, takich jak sytuacja na rynku czy konkurencja. Ważnym elementem marketingu jest również segmentacja rynku i określenie grupy docelowej, co pozwala na lepsze dopasowanie produktu do potrzeb klientów. Ostatecznie, marketing to proces, który pozwala na osiągnięcie celów biznesowych poprzez zaspokajanie potrzeb klientów i budowanie długofalowych relacji z nimi.
  • analizę konsumentów: badanie i ocena właściwości konsumentów, ich potrzeb i procesów zakupu,
  • planowanie produktu, usługi: rozwój (projektowanie i utrzymanie) produktów, ich pozycji, marki, opakowania i wycofywanie starych produktów,
  • planowanie dystrybucji: ustanowienie relacji między kanałami dystrybucji, fizyczną dystrybucją, zarządzaniem, alokacją towarów, hurtem, detalem,
  • planowanie promocji: właściwe połączenie takich instrumentów, jak: reklama, sprzedaż osobista, publicity; obejmuje także public relations
    i inne formy komunikacji,
  • planowanie cen: ustalanie poziomu i struktury cen; do funkcji tej zaliczyć można również warunki zakupu oraz techniki tworzenia cen, regulowanie cen i ich użycie jako aktywnych i pasywnych czynników,
  • społeczna odpowiedzialność: obowiązek oferowania bezpiecznych, etycznych i użytecznych towarów i usług,
  • marketingowe zarządzania: planowanie, wykonanie i kontrola programu marketingowego i indywidualnych funkcji, ocena ryzyka i potencjalnego zysku.

Marketing to podstawowy element strategii biznesowej, który ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu na rynku. W referacie zostaną przedstawione podstawowe funkcje marketingu, które są kluczowe dla skutecznej strategii biznesowej.

Analiza otoczenia i badania marketingowe to podstawowe elementy marketingu, które pozwalają na poznanie otoczenia rynkowego i potrzeb klientów. Analiza otoczenia obejmuje monitorowanie trendów rynkowych, badanie konkurencji, analizę dostępnych zasobów oraz określenie szans i zagrożeń dla firmy. Natomiast badania marketingowe to proces zbierania i analizowania informacji na temat preferencji klientów, ich potrzeb i zachowań zakupowych. Pozwala to na lepsze zrozumienie rynku oraz dostosowanie oferty do potrzeb klientów.

Segmentacja rynku polega na podziale rynku na mniejsze grupy odbiorców, które charakteryzują się podobnymi potrzebami i preferencjami. Określenie grupy docelowej pozwala na lepsze dostosowanie produktów i usług do potrzeb klientów oraz skuteczne prowadzenie działań marketingowych.

Projektowanie produktu to proces tworzenia oferty, która spełnia oczekiwania klientów oraz ma przewagę nad konkurencją. Ustalanie ceny jest kluczowe dla osiągnięcia zysku oraz przyciągnięcia klientów. Cena powinna być odpowiednio dopasowana do jakości produktu, potrzeb klientów oraz konkurencyjnej sytuacji na rynku.

Kanały dystrybucji to sposoby dotarcia produktu do klientów. W zależności od branży i charakteru produktu, mogą to być kanały tradycyjne, takie jak sklepy stacjonarne czy hurtownie, lub kanały internetowe, takie jak sklepy internetowe czy platformy sprzedażowe. Wybór odpowiednich kanałów dystrybucji ma kluczowe znaczenie dla skutecznej sprzedaży i zaspokojenia potrzeb klientów.

Promocja i komunikacja marketingowa to procesy informowania klientów o produktach i usługach oraz budowanie wizerunku marki. Mogą to być różne formy reklamy, takie jak telewizja, radio, prasa czy internet, ale także działania public relations czy sponsoring. Współczesne trendy skłaniają firmy do wykorzystywania również Social Media i Content Marketingu, co pozwala na bardziej personalizowaną komunikację z klientami.

Podstawowe funkcje marketingu są kluczowe dla skutecznej strategii biznesowej. Analiza otoczenia i badania marketingowe pozwalają na poznanie rynku i potrzeb klientów. Segmentacja rynku i określenie grupy docelowej umożliwia lepsze targetowanie działań marketingowych, a projektowanie produktu i ustalanie ceny pozwalają na spełnienie potrzeb klientów i osiągnięcie zysku. Wybór odpowiednich kanałów dystrybucji ma kluczowe znaczenie dla skutecznej sprzedaży, a promocja i komunikacja marketingowa umożliwiają budowanie wizerunku firmy oraz przyciąganie klientów.

W skutecznej strategii marketingowej wszystkie te funkcje powinny działać razem i być stale monitorowane oraz dostosowywane do zmieniających się warunków rynkowych i potrzeb klientów. Marketing to proces, który jest kluczowy dla osiągnięcia sukcesu na rynku oraz budowania pozytywnego wizerunku firmy. Właściwe dostosowanie strategii marketingowej do potrzeb klientów i rynku pozwala na osiągnięcie celów biznesowych, budowanie relacji z klientami oraz utrzymanie przewagi konkurencyjnej na rynku.


[1] Podstawy marketingu, Praca zbiorowa pod red. Mruka H. AE Poznań 1996, s. 13

5/5 - (3 votes)