Wstęp pracy mgr z informatyki

Szybki rozwój informatyki spowodował, że prawie każdy współczesny pracownik umysłowy musi być wyposażony w narzędzia ułatwiające mu komunikowanie się z innymi ludźmi (telefon, fax, poczta elektroniczna, Internet) oraz ułatwiające pracę biurową (komputer). Jednak pożytek w firmie z pojedynczych komputerów jest niewspółmiernie mniejszy, niż pożytek z komputerów spiętych w sieć lokalną LAN (z ang. Local Area Network).

Łatwość wymiany informacji, możliwość dzielenia zasobów sieciowych (danych, drukarek sieciowych) oraz użytkowania oprogramowania do pracy grupowej np. programy dla inżynierów do projektowania współbieżnego powodują, że sieci komputerowe są obecnie podstawowym wyposażeniem biura. Nowoczesne budownictwo oprócz standardowych instalacji, takich jak centralne ogrzewanie, instalacja elektryczna czy klimatyzacja, coraz częściej zaczynają wyposażać budynki w instalacje okablowania przeznaczoną dla telefonów i sieci komputerowych..

Obecnie pomysł – założenie instalacji sieciowej, popiera coraz więcej firm czy instytucji nie tylko prywatnych, ale także państwowych.

Celem mojej pracy jest wykonanie projektu Osiedlowej Sieci Komputerowej „STOKPLANET” wraz z dedykowanym serwerem działającym w systemie Linux/Unix z dostępem do szerokopasmowego łącza Internetowego.

Cała praca została podzielona na pięć części.

Pierwsza część zawiera wstęp do pracy oraz jej cele i założenia.

Tematem drugiej części pracy jest ogólna charakterystyka sieci komputerowej, omówienie standardów sieci, urządzeń do transmisji, okablowania. Opisałem tutaj istotę, genezę oraz początki powstania okablowania strukturalnego. Część ta zawiera także opis stosowanych norm, i elementów w okablowaniu strukturalnym oraz rodzaje topologii używanych w sieciach komputerowych.

Trzecia część to projekt techniczny sieci komputerowej. Część ta przedstawia analizę potrzeb wraz z wymaganiami odnośnie projektowanej sieci komputerowej, założenia projektowe, projekt koncepcyjny sieci komputerowej, dokumentacj ę projektową punktu centralnego sieci. W części tej ująłem także zestawienie kosztów całego projektu, potrzebne urządzenia i okablowanie.

Część czwarta to zakończenie, w którym zawarte jest podsumowanie pracy oraz wyciągnięte z niej wnioski.

5/5 - (2 votes)