Listy z Taiz

1) Podział Na samym początku należy dokonać zasadniczego rozróżnienia; na listy wydawane specjalnie z okazji ESM – nazwiemy je „europejskimi” i listy, które można otrzymać od Wspólnoty poprzez prenumeratę roczną – to tzw listy „roczne”. 2) Autor, czas i miejsce powstania Autorem ostatecznej redakcji listów europejskich jest brat przeor. Wiadomo jednak, że List w całym … Czytaj dalej

Metoda kalkulacji oraz metody określania kosztów infrastruktury transportu kolejowego w fazie inwestycyjnej

wprowadzenie do pracy Prezentowane opracowanie jest jednym z szeregu zadań KBN z zakresu zagadnień transportu, a dotyczącymi w szczególności metod kalkulacji kosztów infrastruktury kolejowej. Zadanie to podyktowane zostało koniecznością dostosowania się Polski do wytycznych Unii Europejskiej, odnośnie transportu. Z dniem 1 stycznia 1993 roku weszły w życie postanowienia Dyrektywy EWG (od 1 listopada 1993 r. … Czytaj dalej

Instalacje gazowe w samochodach

Praca inżynierska LPG – oznacza gaz naftowy, skroplony. Jest on produktem rafinacji ropy naftowej. Jest produktem naturalnym, pochodzącym podobnie jak metan z pokładów naftowych. LPG – jest węglowodorem złożonym zasadniczo z mieszanki propanu i butanu, a otrzymuje się go w procesie rafinacji ropy naftowej lub też bezpośrednio przez wydobycie po prostym procesie odłączenia go od … Czytaj dalej

Niezawodność modeli urządzenia

Podsumowanie gotowej pracy inżynierskiej Największe możliwości kształtowania niezawodności obiektu występują w fazie jego projektowania. Przedstawiony w niniejszej pracy system racjonalnego oddziaływania na niezawodność projektowanego obiektu obejmuje: budowę modeli niezawodnościowych (ogólnego, nominalnego, matematycznego) badania niezawodnościowe z zastosowaniem metod analitycznych, symulacyjnych lub eksperymentowych. typowanie najkorzystniejszych rodzajów ulepszeń w sensie zmian czynników projektowych, technologicznych i eksploatacyjnych. 3. Do … Czytaj dalej