Aksamitna rewolucja w Czechosłowacji

Bibliografia

Źródła archiwalne:

 1. Archiv Koordinačního centra Občanského fóra (uložen v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, Praha).
 2. Archivní fond Obroda – Klub za socjalistickou přestavbu 1988-1989 (uložen v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, Praha), Archivní inventář R. Jičín, Praha 1992.
 3. Palouš, R.: Zápisník, 19. listopad – 23. prosinec1989, xerokopie rukopisu, (uložen v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, Praha).
 4. Závěrečná zpráva Vyšetřovací komise Federalního shromáždění pro objasnění událostí 17 listopadu 1989 (uložen v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, Praha).
 5. Zpráva Komise prezidenta ČSFR pro vyšetření činnosti Čechoslovenské lidové armády v listopadových dnech 1989 (uložen v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, Praha).

Źródła opublikowane:

 1. Deset pražských dnů: 17.–27 listopad 1989: dokumentace, red.: M. Otáhal a Z. Sládek, Historický ústav ČSAV a Historická komise Koordinačního centra Občanského fora, Praha, Academia 1990.
 2. Hanzel, V.: Zrychlény tep dějin: Reálné drama o deseti jednáních. Autentické záznamy jednání předtavitelů státní moci s delagacemi Občanského forum a Verejnosť proti násiliu v listopadu a prosinci 1989, Praha, OK. Centrum 1991.
 3. Poslední hurá: Stenografický záznam z mimořádných zasedání ÚV KSČ 24. a 26. listopadu 1989, Edice Propadlišté dějin, Praha, Cesty 1992.
 4. Hlušičková, R., Otáhal, M.: Čas demokratické iniciativy 1987-1989: Sbornik dokumentů, Praha 1993.
 5. Hlušičková, R., Císařovská, B.: Hnutí za občanskou svobodu 1988–1989: Sbornik dokumentu, Historia nová sv. 4, Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR–Maxdorf 1994.
 6. Kokošková, Z., Kokoška, S.: Obroda – Klub za sojalitickou přestavbu: Dokumenty, Historia nová sv. 8, Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR–Maxdorf 1996.
 7. November na Slovensku, 1 t. članky, 2 t. dokumenty, Bratislava 1999.
 8. Suk, J.: Občanské forum. Listopad–prosinec 1989, 1. t. údalostí, 2. t. dokumenty, Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1998.
 9. Svobodová, J.: Nezávislá skupina Česke děti (1988–1989): Dokumenty, Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1995.
 10. Verejnosť proti násiliu 1989–1991. Svadectva a dokumenty, Bratislava 1999.

Wydawnictwa książkowe i artykuły prasowe:

 1. Bartuška, V.: Polojasno: Patraní po vinících 17. listopadu 1989, Praha 1990.
 2. Barach, A. H.: From Brezhnev to Gorbachev: Infighting in the Kremlin, London 1987.
 3. Barsienkov, A. S.: Vviedienie v sovriemiennuju rossijskuju istoriju 1985–1991, Moskva 2002.
 4. Boryszewski, P.: Kościół, którego nie było. Tajna działalność religijna w Czechosłowacji w latach 1949 – 1989, Warszawa 2002.
 5. Bradley, J. F. M.: Czechoslovakia`s velvet revolution: A political analisis, New York, Colombia University press 1992.
 6. Brown, A.: The Gorbachev Factor, Oxford 1996.
 7. Charta 77 1977 – 1989. Od moralní k demokratické revoluci. Dokumentace, red. V. Prečan, Bratislava 1990.
 8. Charta 77 očima součastníků. Po dvaceti letach. K vydaní připravili: B. Cisařovská, M. Drápala, V. Přecan, J. Vančura, Praha–Brno 1997.
 9. Cigánek, F.: Předlistopadovy parlament ve světle archivní dokumentace, [w:] Dvě desetiletí před listopadem 89 Sborník, Praha 1993.
 10. Courtois, S., Werth, N., Panne, J. L., Paczkowski, A., Bartosek, K., Margolin, J. L., Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, Warszawa 1999.
 11. Czajkowski, A.: Demokratyzacja Rosji w latach 1987–1999, Wrocław 2001.
 12. Čechoslovensko roku 1968, t. 1 Obrodný proces, red. V. Kural, t. 2 Počatky normalizace, red. M. Bárta, Praha 1993.
 13. Dobbs, M.: Precz z wielkim bratem. Upadek imperium radzieckiego, przeł. P. Kwiatkowski, Poznań 1998.
 14. Doświadczenia trzech generacji Polaków, Czechów i Słowaków 1918–1998, red. Pułaski, M. i Valenta, J., Wrocław 1998.
 15. Dubček, A.: Nadzieja umrze ostatnia: ze wspomnień Aleksandra Dubčeka, Warszawa 1995.
 16. Ekiert, G.: The state against society. Political crisises and their aftermath in East Central Europe, Princeton 1996.
 17. Gorbačov, M.–Mlynář, Z.: Reformátoři nabývají šťastní: Dialog o perestrojce, Pražském jaru a socjalismu, Praha, 1995.
 18. Gorbaczow, M.: Żizń i rieformy, Moskva 1995.
 19. Grajewski, A.: Polityka Rosji wobec Czech, Słowacji i Węgier w latach 1994–97. Wybrane zagadnienia, Warszawa 1997.
 20. Hejzlar, Zd.: Praha ve stínu Stalina i Brežněva: vznik a porážka reformího komunismu z československu, Praha 1991.
 21. Heller, M.–Niekricz, A.: Utopia u władzy, tłum. A. Mietkowski, Londyn 1987.
 22. Holzer, J.: Komunizm w Europie. Dzieje ruchu i systemu władzy, Warszawa 2000
 23. Horaček, M.: Jak pukali ledy, Praha 1990.
 24. Husak, P.: Česká cesta k svobodě. t. 1 Revoluce či co?, Praha 1999.
 25. Husák, P.: Budování kapitalismu v Čechách. Rozhovory s Tomášem Ježkem, Praha 1997.
 26. Jakeš, M.: Dva roky generálním tajemníkem, Praha 1996.
 27. Jakovlev, A.: Pridislovie Obal Poslieslovie, Moskva 1992.
 28. Kamiński, A. Z.–Kościuk, L.: Rozpad ZSRR a bezpieczeństwo Europy Środkowej, Warszawa 1992.
 29. Karaulov, A. V.: Vokrug Kremlja, t. 1 i 2, Moskva 1993.
 30. Komárek, V.: Ohrožená revoluce, Bratislava 1991.
 31. Kores, J. Ch.: Po barbarzyńskiej nocy, Kraków 1994.
 32. Kowalski, L.: Kryptonim Dunaj, Warszawa 1992.
 33. Krawczyk, A.: Praska Wiosna 1968, Warszawa 1998.
 34. Krejčí, O.: Proč to prasklo aneb Hovory o demokracii a “sametové revoluci”, Praha 1991.
 35. „Kultura“ nr 10/253, R. 1968.
 36. Jesień praska, „Kultura“ nr 3/510, R.1990.
 37. Lewin, M.: The Gorbachev Phenomenon. A Historical Interpretation, Barkeley 1988.
 38. Malik, J.: Powtórka Praskiej Wiosny, „Tygodnik Powszechny“, nr 50 (1989).
  Najważniejsza jest demokracja, „Tygodnik Powszechny“, nr 51 (1989).
 39. Marszałek, A.: Międzynarodowe znaczene przemian w ZSRR, Studia i materiały CBR, Warszawa 1990.
 40. Mazan, L.: Koniec łańcucha, „Polityka“, nr 48 (1989).
  Jakże mieliśmy do nich strzelać? Rozmowa z gen. Václavrm Dvořakiem, „Polityka“, nr 49, 1989.
  Autor, autor, „Polityka“, nr 50 (1989).
  Wyścig na Hradczany, „Polityka“, nr 51 (1989).
 41. Měchýř, J.: Velký převrat či snad revoluce sametová?, Praha 1999.
 42. Mlčoch, L.: Zastřená vize ekonomické transformace. Česká ekonomika mezi minulostí a budoucností (Institucionální pohled), Praha 1997.
 43. Možný, I.: Proč tak snadno…: Některé rodinné důvody sametové revoluce: Sociologický esej, Praha 1991.
 44. Otáhal, M.: Opozice, moc, společnost 1969/1989: Příspěvek k dějinám „normalizace”, Praga 1994.
 45. Otáhal, M.: Podíl tvůrčí inteligence na pádu komunismu, Brno 1999.
 46. Otáhal, M.: První fáze opzice proti takzvané normalizaci (1969–1972), [w:] Dvě desetiletí před listopadem 89 Sborník, Praga 1993.
 47. Orenstein, A. M.: Out of the red: building capitalism and democracy in post-comunist Europe, Ann Arbor 2001.
 48. Pakulski J.: Rewolucje wschodnioeuropejskie, [w:] „Kultura i społeczeństwo“, R. 35, nr 3 (1991).
 49. Palouš, M.: Poznámky ke generačním sporům v Chartě 77, [w:] Dvě desetiletí před listopadem 89 Sborník, Praha 1993.
 50. Rosenberg, T.: Kraje, w których straszy. Europa Środkowa w obliczu upiorów komunzmu, Poznań 1997.
 51. Sayer, D.: The coast of Bohemia: a Czech history, Princeton 1998.
 52. Skilling, H. G., Czechoslovakia‘s Interrupted Revolution, New York, Princeton 1976.
 53. Smaga, J.: Narodziny i upadek imperium. ZSRR 1917–1991, Kraków 1992.
 54. Stokes, G.: The walls came tumbling down: the collapse of comunism in Eastern Europe, New York, Oxford, Oxford University Press 1993.
 55. Stone N.–Strouhal E.: Czechoslovakia: Crossroads and Crisises, 1918–88, London, The Macmillan Press LTD 1989.
 56. Suk, J.: Chronologie zániku komunistického režimu v Čechoslovensku 1985–1989, Praha 1997.
 57. Šimečka, M.: Przywrócenie porządku: przyczynek do typologii realnego socjalizmu, Warszawa, Krąg 1982.
 58. Švejnar, J. i in.: Česká republika a ekonomická transformace ve střední a vychodní Evropě, Praha 1997.
 59. Szewardnadze, E.: Moj vybor. V zaszczitu demokratii i svobody, Moskva 1991.
 60. Ślusarczyk, J.: ZSRR: kryzys i upadek imperium. Kalendarium 1975–1991, Warszawa 1997.
 61. Tomaszewski, J.: Czechosłowacja, Warszawa 1997.
 62. Transformace české společnosti 1989–1995, sborník, red. V. Šafříková, Brno 1996.
 63. Tůma, O.: Zítra zase tady! Protirežimní demonstrace v předlistopadove Praze jako politický a socjaliní fenomen , Praha 1994.
 64. Turek, O.: Podíl ekonomiky na pádu komunismu v Čechoslovensku, Praha 1995.
 65. The impact of Gorbachev. The first phase, red. Spring D. W., London–New York 1991.
 66. Vaněk, M.: Nedalo se tady dýchat: Ekologie v českých zemích v letech 1969–1989, Praha 1996.
 67. Vaněk, M.: Listopadové události roku 1989 v Plzni, [w:] Dvě desetiletí před listopadem 89 Sborník, Praha 1993.
 68. Vlk, M.: Czas dojrzewania. Deltinde Assmus rozmawia z arcybiskupem Pragi, Warszawa 1995.
 69. Vlk, M.: Bóg bliski także w komunizmie, [w:] Świadectwo Koscioła katolickiego w systemie totalitarnym Europy Środkowowschodniej, red. Nagórny, J., Jurczyk, B., i in., Lublin 1994.
 70. Walchik, S. L.; Czechoslovakia in transition: politcs, economics and society, London–New York, 1991.
 71. Weigel, G.: Ostateczna rewolucja. Kościół sprzeciwu a upadek komunizmu, tlum. W. Buchner, Poznań 1995.
 72. Wilczyński, S.: Tendencje przekształceń własnościowych w ZSRR w latach 1985–1991, Warszawa 1992.
 73. Zpráva o 17. Listopadu: Projev poslance Sněmovny lidu Jiřího Rumla přednesený na 14. Společné schůzi SL a SN dne 22.3.1991, „Listy“, R. 21, nr 3 (1991).
 74. Zvěřina, J.: Oblicze czeskiego listopadu 1989, „Tygodnik Powszechny“, nr 2 (1990)
 75. Žiak, M.: Pád komunizmu na Slovensku a najmä čo se dialo potom. Braislava, vlastným nákladom 1994.
 76. Žiak, M.: Slovensko od komunizmu kam, Bratislava 1996.

Kwerenda polskich czasopism objeła następujące tytuły: „Gazeta Wyborcza od 21 listopada 1989 do 01 stycznia 1990, „Kultura” nr 12 (1989), 1–12 (1990), „Polityka” nry od 48 (1989) do 1 (1990), „Tygodnik Powszechny”, nry od 49 (1989) do 1 (1990), „Rzeczpospolita” od 20 listopada 1989 do 1 stycznia 1990.

Oddaj swój głos ne tę pracę